BAMS

En applikation - Flera verktyg

BAMS är en digital och dynamisk dokument- och ärendehantering som hanterar hela processen kring byggarbetsmiljö. 

BAMS-appen samlar allt om byggarbetsmiljöarbetet på ett och samma ställe, från riskhantering till skyddsronder. Dessa är några av funktionerna du får med BAMS:

  • Digitala arbetsmiljöchecklistor
  • Dynamiskt skapade risköversikter
  • En digital mall för arbetsmiljöplan
  • Över 100 olika arbetsinstruktioner
  • Digital förhandsanmälan
  • Skicka meddelanden och e-post, direkt från verktyget
  • En samlingsplats för dokumentation för bruksskedet

BAMS sorterar med hjälp av sökrobotar och algoritmer för att ge dig som användare en smidig upplevelse. Det har aldrig varit enklare att 

BAMS är skräddarsytt för att svara på frågor och ge exempel, förklaringar och att sprida informationen till de som bäst behöver den. 

3-4 TIMMAR PER DAG

Vi lever i ett informationssamhälle som inte alltid är till fördel. Eftersom det skapas så mycket information så blir det ett drygt arbete att sortera och samla denna. Några av nackdelarna sedan information revolutionerade vårt samhälle är att:

En medarbetare spenderar i genomsnitt 2,5 timme per arbetsdag på att leta information.

Ytterligare 1,5 timme går sedan åt till att föra in den informationen...

I ett dokument som det sedan skapas i genomsnitt 19 kopior av på en arbetsplats.

Framtidens utmaning för många företag blir därför att kunna hantera, sortera och samla information. Särskilt påtagligt är det för