BAMS

BAS-U VERKTYG UNDER UTFÖRANDE

ETT SYSTEM

- FLERA VERKTYG

BAMS är ett digitalt system som och dynamiskt skapar och hanterar allt från dokument och aktiviteter i hela byggarbetsmiljöprocessen.