Ett enda system...

Säkrar upp allt inom byggarbetsmiljö

  • Planera för en säkrare byggarbetsmiljö 
  • Informera för en säkrare byggarbetsmiljö
  • Kontrollera för en säkrare byggarbetsmiljö
  • Följ upp

För ett säkrare byggprojekt:

PLANERING OCH PROJEKTERING

Riskhantering

Arbeta effektivt med att tidigt identifiera risker som senare riskerar leda till incidenter i ett byggprojekt. Gårdagens checklistor nu i digitalt format med extra allt.

Digital arbetsmiljöplan

Få projektets samtliga risker presenterade i risköversikter för ett visst skede eller arbetsmoment. Se vilka risker som har en åtgärd planerad och vilka som kräver mer fokus.

Ärendehantering

En risk som skapas, oavsett av vem och i vilket skede, följer med tills den är åtgärdad, planerad för eller på annat sätt löst. Säkrare än så blir det inte.

För ett säkrare byggprojekt:

UTFÖRANDE

Planera i tid

Planera för att ha rätt rutiner och rätt information för varje skede i ett byggprojekt. Effektiva och beprövade arbetssätt - checklistor, planeringsverktyg, uppföljningar med mera - nu i digital form.

Visualisera

Arbetsberedningar i kalenderformat. Skyddsutrustning presenterade som bilder. Kemikalieförteckningar med farokoder. 

För ett säkrare byggprojekt:

BRUKSSKEDE OCH RIVNING

Rätt information på rätt plats

Samla och håll reda på all information som berör byggarbetsmiljön. En ovärderlig hjälp för byggarbetsmiljösamordnaren eller plats- och projektledningen i alla skeden.

Öka samarbetet

Bjud in alla i ett projekt, från projektörer till yrkesarbetare. Involvera till att planera, åtgärda, rapportera och påverka arbetsmiljön för hela byggprojektet.

Håll det enkelt

Dela upp och presentera informationen för de som den berör. Visuella verktyg för att öka på och förenkla läsbarhet och synlighet.

För ett säkrare byggprojekt:

KONTROLLERA

Följ upp

Planera för att ha rätt rutiner och rätt information för varje skede i ett byggprojekt. Effektiva och beprövade arbetssätt - checklistor, planeringsverktyg, uppföljningar med mera - nu i digital form.

Tydliga roller och anpassade arbetsuppgifter

Olika roller - olika tillgång

BAMS-applikationen kan administreras eller läsas beroende på din roll i ett projekt. För större åtkomst så ändrar eller lägger du enkelt till en roll för en person. 

Bjud in och dela ut uppgifter

Bjud in de som ska bidra till byggarbetsmiljöarbetet och dela ut uppgifter. Du ser vilka som har gjort det de ska och slipper ringa eller mejla för att kontrollera.

Kunskap och förståelse för hela byggarbetsmiljöprocessen

Kunskap på en helt ny nivå

För alla steg i applikationen finns guider och information, framtagen av experter, som förklarar varje del i byggarbetsmiljöarbetet. Därför kan även den ovane arbeta på rätt sätt från början. Med tiden ökar förståelsen och kunskapsbanken.

Kunskap som grund

Alla verktygen i BAMS bygger på befintliga arbetssätt och dokument. Grundkunskapen hos de som 

Arbeta rätt från början...

Oavsett om du är en BAS-U

...eller när som helst.

För alla steg i applikationen finns guider och information, framtagen av experter, som förklarar varje del i byggarbetsmiljöarbetet. Därför kan även den ovane arbeta på rätt sätt från början. Med tiden ökar förståelsen och kunskapsbanken.