Skip to content

BAMS

Verktyg under utförande

Allt arbete som berör arbetsmiljö under utförande samordnas och leds av BAS-U. Och som BAS-U så ställs du inför ett ansvar att inte bara planera och samordna utan även genom att följa upp och kontrollera arbetsmiljöarbetet mot gällande regler och lagar.

Med Byggarbetsmiljösystem så får du en komplett systematik med enkla verktyg som utgår från välkända arbetssätt. De moduler som ingår i systemet är:

  • Arbetsberedning (planera)
  • APD-plan (planera)
  • Skyddsutrustning - En digital guide (planera)
  • Tekniska skyddsåtgärder (planera och kontrollera)
  • Kompetensintyg (planera och kontrollera)
  • Maskiner och tekniska anordningar (planera och kontrollera)
  • Kemikalier (planera, kontrollera, dokumentera)
  • Skyddsronder (kontrollera, dokumentera)

I ByggArbetsMiljöSystem hänger allt ihop - från lagkrav och riskhantering till planering och kontroll.

BAS-U VERKTYG UNDER UTFÖRANDE

Överblicka, hantera och nå alla verktyg och information i ett och samma system.

Arbetsberedningar

Läs mer om hur du kan skapa arbetsberedningar i Byggarbetsmiljösystem. Återanvänd tidigare inlagd information och håll koll på det du enligt lag ska följa upp och kontrollera.

APD-plan

APD-planen behöver ofta uppdateras flera gånger i ett projekt. Läs mer om hur du på digital väg kan se till att alla inom projektet får ta del av den senaste planen. 

Scroll To Top