Utbildning Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och U

Kursinformation

1. Välkommen

2. Introduktion till byggarbetsmiljöarbetet

3. Byggarbetsmiljö under planering och projektering

4. Riskhantering i byggarbetsmiljö

5. Byggarbetsmiljösamordnare under projektering och planering (BAS-P)

6. Byggarbetsmiljösamordnare under utförande (BAS-U)

7. Arbetsmiljöplanen (AMP)

8. Arbetsmiljöföreskrifter (AFS)

This section does not have any lessons.

9. Arbetsberedningar

10. Skyddsronder

This section does not have any lessons.

Kursslut för BAS-P/U

Verktygslåda för Byggarbetsmiljö under planering och projektering