BAMS

Utbildning Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P

Kursinformation

0%

1. Välkommen

2. Introduktion till byggarbetsmiljöarbetet

3. Byggarbetsmiljö under planering och projektering

4. Riskhantering i byggarbetsmiljö

Kursslut för projektörer och konstruktörer

5. Byggarbetsmiljösamordnare under projektering och planering (BAS-P)

6. Byggarbetsmiljöarbete under utförande (byggnation)

7. Arbetsmiljöplanen (AMP)

Kursslut för BAS-P/U och projekt- och projekteringsledare

Verktygslåda för Byggarbetsmiljö under planering och projektering