Guider och manualer

Här hittar du guider och manualer till alla funktioner och verktyg med BAMS-applikationen.

Starta ett projekt med BAMS

För varje projekt så skapas en unik applikation, antingen hela systemet eller de verktyg du behöver. Du når enkelt dina projektapplikationer när du loggar in. Läs här hur du registrerar ett nytt projekt.

Läs hur du startar ett nytt projekt med BAMS

Projektinformation

Här går vi igenom hur du anger projektuppgifter och projektinformation i BAMS. Mycket av informationen som du skapar här återanvänds i andra verktyg så att du slipper föra in samma saker om och om igen.

Guide till Projektuppgifter

Riskidentifiering

Ett av de kraftfullaste verktygen i BAMS är möjligheten att skapa och lägga till arbetsmiljörisker i ett projekt. En tillagd risk följer sedan per automatik med till övriga verktyg - kopplade till aktiviteterna i ett bygg- och anläggningsprojekt.

Guide till Riskidentifieringsverktyget (RIFT)

Digital Arbetsmiljöplan

Skapa enkelt en digital arbetsmiljöplan med BAMS. De risker du skapar under riskidentifieringen följer med och skapar dynamiska data i arbetsmiljöplanen. Ex. risken för "Buller på arbetsplatsen" skapar information i form av skydds- och ordningsregler och/eller åtgärder.

Guide till verktyget för en Digital Arbetsmiljöplanen

Förhandsanmälan

Med BAMS så kan du skapa, spara och skicka iväg en förhandsanmälan direkt till Arbetsmiljöverket. Utan att skriva ut ett papper eller öppna ett nytt dokument. Den projektinformation som du redan har angett finns även redan förifyllt i anmälan. 

Guide till verktyget för att skapa Förhandsanmälan

Skyddsronder

Ett komplett och redigerbart verktyg för att kunna göra skyddsronder. Fotografera, dela resultatet och överblicka bristerna i projektet i exempelvis kalenderform. De åtgärder som du planerat för under en arbetsberedning laddas per automatik upp för att följas upp vid skyddsronden.

Guide till verktyget för Skyddsronder

Arbetsberedningar

Ett unikt verktyg där du direkt i BAMS-applikationen kan skapa eller ladda upp arbetsberedningar och enkelt överblicka dessa som listor eller i en kalender.

Guide till verktyget för Arbetsberedningar

Kemikalie-förteckning

Skapa och redigera en projektunik kemikalieförteckning direkt i applikationen. Med länkar och den nödvändiga information du behöver för att uppfylla kraven.

Guide till verktyget för Kemikalieförteckning

Skyddsutrustning

En unik guide där du skapar projektspecifika krav på skyddsutrustning - helt beroende på vilka risker som finns i projektet. Resultatet blir en enkel och lättförståelig bild att anslå på ex. en arbetsplatstavla, dela till under- och sidoentreprenörer eller leverantörer av skyddsutrustning.

Guide till verktyget för Skyddsutrustning

Hittar du inte det du söker?

Skicka en fråga till oss på support@bams.se