kemikalieförteckning digital mall BAMS

Projektuppgifter

Här går vi igenom hur du anger projektuppgifter och lite hur det fungerar för hela applikationen.

 

Vad är en kemikalieförteckning?
När ska man upprätta en kemikalieförteckning?
Hur vet jag vilka kemikalier som ger vilken effekt/risk i ett projekt?

Så fungerar verktyget

Under fliken PROJEKTINFORMATION så lägger du till uppgifter om projektet som senare återanvänds i olika formulär. Detta sker dels automatiskt för viss information , exempelvis som under FÖRHANDSANMÄLAN och dels sker det dynamiskt - det vill säga att de val du gör får applikationen att hämta tidigare tillagd information.

         Generell information

 1. Produktnamn
 2. Tillverkare
 3. Leveransdatum
 4. Slutdatum

  Användningsområde

   

 5. Aktivitet/byggdel
 6. Produkter som byggs in

  Kravuppfyllnad

 7. BASTA-krav
 8. BVB-krav

  Säkerhetsdatablad

 9. Säkerhetsdatablad (fil)
 10. Säkerhetsdatablad (foto)
 11. Säkerhetsdatablad (länk)

  Farokod

 12. Farokod/märkning

Lägg till ny produkt

Du kan lägga till en helt ny produkt till förteckningen genom att klicka på "+" i övre högra hörnet (webbläsare).

Ändra en produkt

 1. Klicka på vald produkt i listan
 2. I sidofönstret: Klicka på "Redigera" (övre listen)
 3. Ändra informationen och klicka på "Spara" 

Skriv ut kemikalieförteckningen

 

 1. Klicka på vald produkt i listan
 2. I sidofönstret: Klicka på "Redigera" (övre listen)
 3. Ändra informationen och klicka på "Spara" 

Exportera en kemikalieförteckning

 1. Klicka på meny-knappen (tre horisontella streck)
 2. Välj "Exportera"

Du kan exportera till följande format:

 • Kalkylblad (Excel) - Rekommenderas
 • PDF - Rekommenderas
 • HTML (webbsida)
 • XML (märkspråk, kan läsas i ex. Excel/Word/websida)
 • JSON (javascript data)
 • CSV (databasformat, kan läsas i Excel)
 • TSV (databasformat, kan läsas i Excel)

Dela en kemikalieförteckning

För tillfället finns ingen funktion att dela kemikalieförteckningen med utomstående. Däremot så får alla som du lägger till i projektet som projektmedlemmar tillgång till att läsa och redigera i verktyget.