Riskidentifiering

Här går vi igenom verktyget för RISKIDENTIFIERING. Verktyget går även att få som en separat applikation (RIFT - RiskIdentifieringsFormuläreT).

Verktyget är ett av 8 olika verktyg som du får genom Byggarbetsmiljösystems (BAMS) applikation. Läs mer om våra verktyg här. 

Läs mer om vikten av att göra en riskidentifiering inom byggarbetsmiljö nedan.

Vad är en kemikalieförteckning?
När ska man upprätta en kemikalieförteckning?
Hur vet jag vilka kemikalier som ger vilken effekt/risk i ett projekt?

Så fungerar verktyget

Med verktyget KEMIKALIEFÖRTECKNING så kan du enkelt få en översikt över vilka kemiska produkter som används i ett byggprojekt, sammanställda i en digital kemikalieförteckning.

Verktyget för kemikalieförteckningen innehåller följande information:

         Generell information

 1. Produktnamn
 2. Tillverkare
 3. Leveransdatum
 4. Slutdatum

  Användningsområde

 5. Aktivitet/byggdel
 6. Produkter som byggs in

  Kravuppfyllnad

 7. BASTA-krav
 8. BVB-krav

  Säkerhetsdatablad

 9. Säkerhetsdatablad (fil)
 10. Säkerhetsdatablad (foto)
 11. Säkerhetsdatablad (länk)

  Farokod

 12. Farokod/märkning

Lägg till ny produkt

Du kan lägga till en helt ny produkt till förteckningen genom att klicka på "+" i övre högra hörnet (webbläsare).

Ändra en produkt

 1. Klicka på vald produkt i listan
 2. I sidofönstret: Klicka på "Redigera" (övre listen)
 3. Ändra informationen och klicka på "Spara" 

Skriv ut kemikalieförteckningen

 

 1. Klicka på vald produkt i listan
 2. I sidofönstret: Klicka på "Redigera" (övre listen)
 3. Ändra informationen och klicka på "Spara" 

Exportera en kemikalieförteckning

 1. Klicka på meny-knappen (tre horisontella streck)
 2. Välj "Exportera"

Du kan exportera till följande format:

 • Kalkylblad (Excel) - Rekommenderas
 • PDF - Rekommenderas
 • HTML (webbsida)
 • XML (märkspråk, kan läsas i ex. Excel/Word/websida)
 • JSON (javascript data)
 • CSV (databasformat, kan läsas i Excel)
 • TSV (databasformat, kan läsas i Excel)

Dela en kemikalieförteckning

För tillfället finns ingen funktion att dela kemikalieförteckningen med utomstående. Däremot så får alla som du lägger till i projektet som projektmedlemmar tillgång till att läsa och redigera i verktyget.