kemikalieförteckning digital mall BAMS

Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning är de skyddskläder eller accessoarer som används av en enskild person och som är specifikt utformade för att skydda mot de risker som arbetsplatsen innebär.

Med BAMS verktyg/guide till personlig skyddsutrustning så får du för varje bygg- och anläggningsprojekt en specifik kravlista på det skydd som en arbetstagare behöver - allt kopplat till riskerna som projektet innebär.

Innan du börjar tänka på personlig skyddsutrustning.

Innan du påbörjar använda guiden för personlig skyddsutrustning så tänk på att i första hand planera för tekniska åtgärder som begränsar eller helt tar bort risken genom att planera för:

 • Skyddsanordningar av ex. fallskyddsräcken, plattformar, säkra gångvägar et c
 • Undersökningar av ex. förekomst av hälsofarligt material
 • Driftstopp av strömförande eller mekaniska installationer
Vad räknas som personlig skyddsutrustning?

Personlig skyddsutrustning är ett personskydd som man bär eller håller i (eller på annat sätt är kopplat mot en person) som är tänkt att motverka en specifik risk inom ett projekt eller en arbetsplats.

Personlig skyddsutrustning är inte vanliga arbetskläder eller uniformer. Personlig skyddsutrustning är heller inte sådant som varnar för en risk så som gas-/syremätare.

Så fungerar verktyget för PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Guiden till PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING är ett verktyg inom BAMS-applikationen (ByggArbetsMiljöSystem) och som är till för att på ett enkelt sätt bestämma vilken skyddsutrustning som behövs specifikt för ett bygg- och anläggningsprojekt.

Guiden ger dig även ett visuellt material och en förteckning att exempelvis anslå på arbetsplatsen eller skicka ut till leverantörer, sido- och underentreprenörer - allt med ett knapptryck.

 

Verktyget för PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING innehåller följande information:

         Generell information

 1. Produktnamn
 2. Tillverkare
 3. Leveransdatum
 4. Slutdatum

  Användningsområde

   

 5. Aktivitet/byggdel
 6. Produkter som byggs in

  Kravuppfyllnad

 7. BASTA-krav
 8. BVB-krav

  Säkerhetsdatablad

 9. Säkerhetsdatablad (fil)
 10. Säkerhetsdatablad (foto)
 11. Säkerhetsdatablad (länk)

  Farokod

 12. Farokod/märkning

Lägg till ny produkt

Du kan lägga till en helt ny produkt till förteckningen genom att klicka på "+" i övre högra hörnet (webbläsare).

Ändra en produkt

 1. Klicka på vald produkt i listan
 2. I sidofönstret: Klicka på "Redigera" (övre listen)
 3. Ändra informationen och klicka på "Spara" 

Skriv ut kemikalieförteckningen

 

 1. Klicka på vald produkt i listan
 2. I sidofönstret: Klicka på "Redigera" (övre listen)
 3. Ändra informationen och klicka på "Spara" 

Exportera en kemikalieförteckning

 1. Klicka på meny-knappen (tre horisontella streck)
 2. Välj "Exportera"

Du kan exportera till följande format:

 • Kalkylblad (Excel) - Rekommenderas
 • PDF - Rekommenderas
 • HTML (webbsida)
 • XML (märkspråk, kan läsas i ex. Excel/Word/websida)
 • JSON (javascript data)
 • CSV (databasformat, kan läsas i Excel)
 • TSV (databasformat, kan läsas i Excel)

Dela en kemikalieförteckning

För tillfället finns ingen funktion att dela kemikalieförteckningen med utomstående. Däremot så får alla som du lägger till i projektet som projektmedlemmar tillgång till att läsa och redigera i verktyget.