En arbetsberedning är ett viktigt verktyg för att under byggskedet behålla kontroll på tid, ekonomi och arbetsmiljö och kan kort summeras till:

Arbetsberedning är en aktivitet där den som ska utföra* ett arbetsmoment tillsammans med platsledningen** noggrant planerar för tid, resurser, material och allra främst vilka risker arbetsmoment innebär.

* Entreprenör(er) och deras personal
** Plats- eller produktionschef, arbetsledare och BAS-U