En arbetsmiljöplan är det yttersta verktyget som styr arbetsmiljöarbetet inom ett bygg- och anläggningsprojekt. Det är ett levande dokument som kräver fortlöpande förbättring och förändring beroende på vart i ett projekt man befinner sig.