Överlämning eller överlåtelse av samordningsansvar inom byggarbetsmiljöarbetet innebär att det sker ett byte av juridisk person som tagit på sig rollen som skyddsansvarig (antingen BAS-P eller BAS-U). 

Här går vi igenom vad det innebär, hur du kan gå tillväga och ger dig en färdig mall att använda vid överlämningen.