Den röda tråden i allt arbete med byggarbetsmiljö i ett projekt utgår från en fungerande riskhantering.

De risker som skapas (eller redan finns i ex. en befintlig anläggning) är den minsta gemensamma nämnaren i allt arbetsmiljöarbete och det är dessa risker vi ska sträva efter att lösa eller reducera - för att helt undvika eller minska risken för incidenter (tillbud och olyckor) på en arbetsplats.