BAMS

RISKANALYSER FÖR BYGGARBETSMILJÖ

Allt arbete med byggarbetsmiljö har sin utgångspunkt i en väl genomförd riskanalys. En riskanalys ska återge vilka risker man identifierar under så väl projektering som byggskedet och slutligen under bruksskedet.

En riskanalys ska baseras på uppgifter från alla inblandade i ett projekt, från projektörer till entreprenörer och sammanställs/läggs till av BAS-P och BAS-U.

Med BAMS - Riskidentifieringsverktyg så får alla i projektet en intuitiv checklista som är framtagen för respektive disciplin. Du kan också söka i vår unika riskdatabas för att lägga till risker som du sedan kan anpassa efter ditt projekt.

image

DIGITAL CHECKLISTA SOM UNDERLAG

BAMS förenklar och kvalitetssäkrar arbetet med riskanalyser med en digital checklista. Som BAS-P eller BAS-U så sparar du tid och du låter rätt person svara på frågorna som berör arbetsmiljön. Som exempelvis projektör så får du på allra enklaste sätt möjligheten att granska ditt arbete ur ett arbetsmiljöperspektiv. Genom att använda BAMS så får du insikt i vad du bör tänka på, nu och i framtida projekt.

 • BAS-P skickar ut en anpassad checklista

  BAS-P skickar (per e-post) en inbjudan till respektive projektör. Genom inbjudan så kommer projektörerna åt en checklista som är framtagen med frågor som är kopplade mot deras disciplin.

 • Gå igenom checklistan i mobilen, datorn eller surfplattan

  Alla checklistor är uppställda i ett intuitivt frågeformulär som enkelt nås från mobilen, datorn eller surfplattan. Vid behov så kan en projektör själv lägga till innehåll om det är något som denne tycker saknas.

  För varje avsnitt eller fråga så finns förklarande texter och exempel. Checklistorna varierar från cirka 20 upp till ett 50-tal frågor beroende på vilken disciplin det gäller.

 • Följ upp och sammanställ

  Som BAS-P så kan du enkelt följa upp vilka som har gjort sina riskanalyser. Du får en sammanställning i rapportform och den sammanställningen överförs per automatik till den digitala arbetsmiljöplanen.