Konsultuppdrag

Konsulter inom byggarbetsmiljösamordning

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta som konsulter inom arbetsmiljö (BAS-P/U, arbetsmiljöriskspecialist, arbetsmiljöspecialist) och våra konsulter är några av de mest erfarna och mest anlitade för stora och komplexa projekt där kraven på samordning är höga.

Expertstöd inom HSSEQ

Vi har gedigen erfarenhet med att hjälpa företag med att upprätta och hantera ändringar i ledningssystem, rutiner och mallar för arbetsmiljö, säkerhet, miljö och kvalitet.

Vår expertis vänder sig till företag som behöver utreda och analysera sin verksamhet i samband med revisioner, nya avtal eller vid identifierade problem med arbetsmiljön (ex. hög andel incidenter).

On-site Safety

Vi jobbar med On-Site Safety och samordning inom komplexa verksamheter med pågående verksamhet, ofta i högriskområden så som energi- och värmeproduktion/-distribution, bergrums- och tunnelanläggningar, EX- och strålningsanläggningar m.m.

Benämningen på dessa roller är många men målbilden är alltid densamma: Vårt arbete ska leda till en säkrare och samordnad arbetsplats.

Utbildning och utveckling

Erfarna kursledare

Vi utbildar varje år hundratals nya BAS-P/U, byggherrar och projektörer inom byggarbetsmiljö med unika och (vid behov) skräddarsydda kurser. Till skillnad från många andra utbildare så strävar vi efter att ge varje kursdeltagare praktiska verktyg och kunskap för att känna sig trygg i att utöva sin roll och ta sitt ansvar.

Information och kunskap

Vi har, näst Arbetsmiljöverket, Sveriges största kunskapsportal till det praktiska arbetet inom byggarbetsmiljö. De som använder våra applikationer eller går en utbildning genom oss hittar länkar och förklaringar inne i alla program -  vilket ger en kort startsträcka för den som är ovan vid ex. byggarbetsmiljöarbetet.

Digitala verksamhetslösningar och applikationer

Vi utvecklar, introducerar och implementerar digitala lösningar för verksamhetsstyrning eller applikationer inom arbetsmiljö. Vårt flaggskepp är ett totalsystem för byggarbetsmiljö - BA-System - en användarvänlig applikation som vi själva använder i vårt arbete och som med hjälp av olika moduler ger en samlad bild och hjälp för alla frågor som rör arbetsmiljö inom ex. ett byggprojekt.

Skräddarsydda utbildningar

Som kursledare erbjuder vi grundläggande kurser inom BAS- och arbetsmiljö så väl som specialanpassade utbildningar kring entreprenadsäkerhet, anläggningssäkerhet, fallskydd och specifika tekniska eller organisatoriska åtgärder genom vårt dotterbolag:

Våra samarbeten:

facebook-meta-1200-web
Exergi-web
Fortum
sweco-web
söder-web
vattenfall-web
ingram-web
käppala-web
sortera-web