Tjänster

Byggarbetsmiljöspecialisterna AB så arbetar vi med allt från konsulttjänster inom BAS-P/U till heltäckande digitala verksamhetslösningar inom allt som rör byggarbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Konsulter inom byggarbetsmiljösamordning

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta som konsulter inom byggarbetsmiljö (BAS-P/U) och våra konsulter är några av de mest erfarna och mest anlitade för stora och komplexa projekt där kraven på samordning är höga. 

Erfarna kursledare

Vi utbildar varje år hundratals nya BAS-P/U, byggherrar och projektörer inom byggarbetsmiljö med unika och (vid behov) skräddarsydda kurser. Till skillnad från många andra utbildare så strävar vi efter att ge varje kursdeltagare mer av de praktiska verktyg och kunskap för att känna sig trygg i att arbeta som BAS-P eller -U.

Digitala verksamhetslösningar och applikationer

Vi utvecklar, introducerar och implementerar digitala lösningar för verksamhetsstyrning eller applikationer inom arbetsmiljö för så väl stora som små företag och organisationer (ex. Framtida Utveckling Tunnelbana, Sweco och flertalet kommuner och byggföretag). Vårt flaggskepp är ett totalsystem för byggarbetsmiljö - BAMS - en användarvänlig applikation som med hjälp av olika moduler ger en samlad bild och hjälp för alla frågor som rör arbetsmiljö inom ett byggprojekt.


Information och kunskap

Vi har, näst Arbetsmiljöverket, Sveriges största kunskapsportal till det praktiska arbetet inom byggarbetsmiljö. De som använder våra applikationer eller går en utbildning genom oss hittar länkar och förklaringar inne i alla program -  vilket ger en kort startsträcka för den som är ovan vid ex. byggarbetsmiljöarbetet.