BAMS

Konsulttjänster

Våra experter och handläggare är några av Sveriges främsta och mest anlitade för så väl komplexa som mer standardiserade projekt. 

Vi har erfarenhet av både projekteringsskedet och utförandeskedet och kan axla rollen som byggarbetsmiljösamordnare/byggarbetsmiljökoordinator eller tekniskt stöd under vilket skede som helst för vilken typ av projekt som helst. Exempel på projekt som vi arbetar, eller har arbetat med, är:

 • Spårtrafik, järnväg och tunnelbana 
 • Berg och tunnelarbeten
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Värmekraftverk
 • Renings- och vattenverk
 • Bostäder
 • Skolor och förskolor
 • Vårdlokaler
 • Idrottsanläggninar och hallar
 • Stormarknader och butiker
 • Datahallar
 • Flygplatser (flygplan och helikopter)

På ByggArbetsMiljöSystem så arbetar vi inte som alla andra. Våra experter och handläggare kommer väl förberedda och med ett kvalitetssäkrat arbetssätt där varje del inom byggarbetsmiljöarbetet beaktas.

Vårt arbetssätt anpassar vi efter varje projekt och genom våra egenutvecklade applikationer så förbättrar och kostnadseffektiviserar vi hela processen, från planering till slutdokumentation.