BAMS

Konsulttjänster

Vi har erfarenhet av både projekteringsskedet och utförandeskedet och kan axla rollen som byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U), byggarbetsmiljökoordinator, projektsamordnare eller tekniskt stöd under vilket skede som helst för vilken typ av projekt som helst.

Exempel på projekt som vi arbetar, eller har arbetat med, är:

 • Spårtrafik, järnväg och tunnelbana 
 • Berg och tunnelarbeten
 • Vattenkraft
 • Vindkraft
 • Värmekraftverk
 • Eldistributionsanläggningar
 • Renings- och vattenverk
 • Bostäder
 • Skolor och förskolor
 • Vårdlokaler
 • Idrottsanläggninar och hallar
 • Stormarknader och butiker
 • Datahallar
 • Flygplatser (flygplan och helikopter)
 • Områdesskydd
 • Upphandling och avtal (HSE-, OHSAS, KMA) 

On-site Safety

Förutom att arbeta som BAS-P/U så har vi även erfarenhet från On-Site Safety från komplexa verksamheter inom högriskområden så som bränslepreparation, eldningsolja, ställverk och transformatorstationer et c. Kompetensen skapar vi från utbildningar, projekt och i nära samarbete med kunden.

Safety officer, Site safety manager, HSE-officer...

Benämningen på dessa roller är många men målbilden är alltid densamma: Vårt arbete ska leda till en säkrare arbetsplats.

På ByggArbetsMiljöSystem så arbetar vi inte som alla andra. Våra experter och handläggare kommer väl förberedda och med ett kvalitetssäkrat arbetssätt där varje del inom byggarbetsmiljöarbetet beaktas.

Vårt arbetssätt anpassar vi efter varje projekt och genom våra egenutvecklade digitala applikationer (BAMS-System) kan vi förbättra och kostnadseffektivisera hela processen, från planering till slutdokumentation.

Anlita vår expertis

Söker du konsulter inom byggarbetsmiljö (BAS-P/U) eller behöver hjälp med samordningen i ett projekt? Vi har erfarenheten och kompetensen för de mest komplexa projekten.