Utveckling och verksamhetslösningar

På ByggArbetsMiljöSystem så arbetar vi med utveckling i flera led. Dels genom att ta fram moduler och verktyg för att bistå företag i sitt arbetsmiljöarbete inom bygg- och anläggningssektorn och dels genom verksamhetsutveckling inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Upplever ditt företag problem med långsamma och tunga dokumentflöden?

Skapar och använder du och din personal olika mallar i ex. word och excel eller i pappersformat?

Hänger ni inte riktigt med i digitaliseringen över lag?

Glöm gårdagens långsamma och kostsamma utveckling av applikationer och system. Vi har ett av marknadens bästa och mest kostnadseffektiva angreppssätt för att göra hela, eller delar, av din verksamhet digital och molnbaserad.

Några exempel på applikationer som vi tagit fram är:

  • Personlig Riskanalys. För yrkesarbetare, tekniker och installatörer. En applikation som höjer säkerhetstänket i ditt företag. Applikationen kan enkelt anpassas efter ditt företags olika yrkesroller där man gör en personlig riskanalys innan man sätter igång med ett arbete. Enkel att använda och enkel att följa upp att personalen verkligen tänker till innan de gör ett arbete.
  • RIFT - Riskidentifieringsformuläret. Kund: Sweco för Framtida Utbyggnad av Tunnelbana (Stockholm). Ett heltäckande riskhanteringssystem som samlar över tjugo olika projekterande discipliners risksammanställning och som ger BAS-P möjlighet att överblicka och administrera byggarbetsmiljörisker.
  • Arbetsordersystem. Applikation som skickar förfrågan om driftstopp inom en anläggning till driftoperatörer vid ex. service och underhållsarbeten. Applikationen fungerar åt båda hållen och ger även klartecken för att påbörja arbeten samt ett driftbevis när arbetet är klart och anläggningen är igång.