BAMS

Hur kan man i en organisation eller på en byggarbetsplats arbeta proaktivt för att förmedla information till de som i slutändan behöver den mest?

Scenario 1 - Signering av arbetsmiljöplan eller andra dokument

Det klassiska - och absolut sämsta sättet - inom bygg- och anläggningsbranschen har rent historiskt varit att påtvinga en signatur från de som ska arbeta på arbetsplatsen.

Med en underskrift ska respektive yrkesarbetare intyga att de har läst de skydds- och ordningsregler som finns för arbetsplatsen.

Scenario 2 - Säkerhetsgenomgång

Scenario 3 - Arbetsberedningar (med specifika risker)