Skip to content

BAMS

Utbildning Byggarbetsmiljö

UTBILDNINGAR BYGGARBETSMILJÖ

Vi levererar för tillfället enbart skräddarsydda utbildningar till våra användare och anslutna företag. Under våren 2019 kommer utbildningar finnas bokningsbara både online och med utbildningstillfällen (främst i Stockholm).

Vi utbildar och diplomerar inom följande:

  • Byggarbetsmiljö för projektörer, konstruktörer och ingenjörer – Grundläggande kunskapskrav
  • Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U) – grundkurs samt fortsättningskurs
  • Certifieringskurs för BAS-P/U
  • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • BAM – Bättre ArbetsMiljö

Våra kurser uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på kompetens och utbildning för godkännande, intyg och provtillfällen. 

Scroll To Top