Utbildning Byggarbetsmiljö

UTBILDNINGAR BYGGARBETSMILJÖ

Vi levererar för tillfället enbart skräddarsydda utbildningar till våra användare och anslutna företag. Under våren 2019 kommer utbildningar finnas bokningsbara både online och med utbildningstillfällen (främst i Stockholm).

Vi utbildar och diplomerar inom följande:

  • Byggarbetsmiljö för projektörer, konstruktörer och ingenjörer – Grundläggande kunskapskrav
  • Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P/U) – grundkurs samt fortsättningskurs
  • Certifieringskurs för BAS-P/U
  • SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • BAM – Bättre ArbetsMiljö

Våra kurser uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på kompetens och utbildning för godkännande, intyg och provtillfällen.