OM BAMS

BAMS - Byggarbetsmiljöspecialisterna - är precis som det låter. Vi är specialister och experter som samlar anställda och underkonsulter att jobba med det som vi är bäst på - Byggarbetsmiljö.

Tillsammans hittar vi stöd hos varandra och levererar med kvalitet vårt åtagande åt en mängd olika kunder.

Om arbetet med Byggarbetsmiljösystem

BA-System (byggarbetsmiljösystem) är vår inriktning inom digitala verktyg som alla är utvecklade på en multidisciplinär nivå.

Detta innebär bland annat att personer med byggarbetsmiljösamordning som expertis och mångårig erfarenhet av arbete som BAS-P och BAS-U står som informationskälla så väl som examensarbeten och annan tillgänglig information (från exempelvis Arbetsmiljöverket). Omfattande intervjuer har skett med exempelvis produktionsledare, platschefer och arbetsledare från så väl stora som små projekt.

BA-system är även utvecklat efter den senaste app-utvecklingstekniken där användarvänlighet och trender inom digital teknik står i fokus. Vi arbetar efter en princip som möjliggör att inhämta och lägga till djupgående data till att presentera enklare data, beroende på vem som informationen är riktad till.

Konsulter med fokus på komplexa projekt och samordning

För att hela tiden följa med i både hur vårt system samt regler och lagar påverkar byggarbetsmiljön så arbetar delar av vår personal professionellt som konsulter inom BAS-P/U och projektsamordnare. 

Vi har kompetensen och erfarenheten för att åta oss och kvalitetssäkra byggarbetsmiljön för de allra mest komplexa projekten inom en mängd olika områden, från anläggning och bygg till pågående verksamhet i högrisksmiljöer inom industrin.

Utbildar och utvecklar

Genom BAMS så strävar vi efter att utveckla och utbilda inom byggarbetsmiljö. Vi levererar därför flertalet kurser inom ämnet med professionella föreläsare som har mångårig erfarenhet från byggarbetsmiljösamordning och byggarbetsmiljö i stora som små projekt.

Vi utfärdar även prov och intyg för en mängd olika kunskapskrav som ställs genom lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö.

Vision med BAMS

BAMS är redan resultatet av en vision om att förbättra och kvalitetssäkra processen med byggarbetsmiljö. 

Då ingen annan aktör eller myndighet strävar efter att hålla samman och säkra upp arbetsmiljöarbetet inom bygg- och anläggning på samma sätt så är vår vision att vi ska kunna leverera självklara arbetssätt och verktyg för alla sorters byggprojekt i framtiden.

Detta når vi genom att hela tiden utveckla oss själva och våra verktyg. 

Om företaget

BA-System som applikation (Byggarbetsmiljösystem) samt Byggarbetsmiljöspecialisterna ägs av BAMS AB - ett aktiebolag inom teknisk konsultverksamhet och dataapplikationsutveckling.

Bolaget startades 2018 och började då med att samla upp tidigare privatägda system av bland annat digitalisering av olika bokformat, app-utveckling och ett omfattande utbud av hemsidor och portaler. 

Under 2019 så övergick bolaget till att samla upp specialister inom byggarbetsmiljö och har sedan dess varit BAS-P/U i en mängd olika projekt - de flesta stora och komplexa.

Inför 2020 så är vi fortsatt leverantör till en mängd olika kunder, alla med roliga och spännande utmaningar att integrera vårt kunnande (och för vissa även våra applikationer) på deras verksamheter och arbetssätt.

Inför 2021 så ser vi fram emot att fortsatt utveckla vår kunskapsbank och bygga vidare på och erbjuda utbildningar genom vårt delägande i Safety First Academy.