BAMS

OM BAMS

BAMS är i korthet ett intelligent databasverktyg som kraftigt underlättar kunskapsöverföring, kunskapssamling och work-flow (aktivitetsstyrda arbetsprocesser) kring arbetsmiljön i bygg- och anläggningsprojekt.

Sedan kravet på byggarbetsmiljösamordnare infördes så har det aldrig tagits fram ett system som behandlar helheten - förrän nu.

Om arbetet med BAMS

BAMS är utvecklat på en multidisciplinär nivå.

Detta innebär bland annat att personer med byggarbetsmiljösamordning som expertis (certifierade BAS) och mångårig erfarenhet av arbete som BAS-P och BAS-U står som informationskälla så väl som examensarbeten och annan tillgänglig information (från exempelvis Arbetsmiljöverket). Omfattande intervjuer har skett med exempelvis produktionsledare, platschefer och arbetsledare från så väl stora som små projekt.

BAMS är även utvecklat efter den senaste app-utvecklingstekniken där användarvänlighet och trender inom digital teknik står i fokus. Vi arbetar efter en princip som möjliggör att inhämta och lägga till djupgående data till att presentera enklare data, beroende på vem som informationen är riktad till.

Utbildar och utvecklar

Genom BAMS så strävar vi efter att utveckla och utbilda inom byggarbetsmiljö. Vi levererar därför flertalet kurser inom ämnet med professionella föreläsare som har mångårig erfarenhet från byggarbetsmiljösamordning och byggarbetsmiljö i stora som små projekt.

Vi utfärdar även prov och intyg för en mängd olika kunskapskrav som ställs genom lagar och föreskrifter inom arbetsmiljö.

Vision med BAMS

BAMS (ByggArbetsMiljöSystem) är redan resultatet av en vision om att förbättra och förenkla processen med byggarbetsmiljö. 

Då ingen annan aktör eller myndighet strävar efter att hålla samman och säkra upp arbetsmiljöarbetet inom bygg- och anläggning på samma sätt så är vår vision att det ska vara ett självklart verktyg för alla byggprojekt i framtiden.

Detta når vi genom att hela tiden utveckla användarvänligheten och utöka databasen. Vi kan även med enkla medel anpassa BAMS för större organisationer och inkorporera det i redan befintliga system.

Om företaget

BAMS (ByggArbetsMiljöSystem) ägs av Belivio AB - ett aktiebolag inom förlags- och datasystemsutveckling. 

Bolaget startades 2018 för att samla upp tidigare privatägda system av bland annat digitalisering av olika bokformat, app-utveckling och ett omfattande utbud av hemsidor och portaler.