BAMS

KVALITETSSÄKRA BYGGARBETSMILJÖN

- FRÅN PLANERING TILL RIVNING

riskidentifiering_byggarbetsmiljo_bams

Gör det du ska.

På rätt sätt och i rätt tid.

BAMS samlar hela processen kring byggarbetsmiljöarbetet - i en enda dynamisk plattform. All information och dokument lagras i en databas som följer med i ett projekt, från planering till bruksskede.

Enkelt uttryckt så har vi tagit alla lagkrav och kända aktiviteter som redan görs på en byggarbetsplats och samlat de i ett web-baserat system. Så länge du startar med att göra en riskanalys/riskidentifiering så sköter systemet resten.

BAMS påminner dig, skapar och för över information mellan verktyg och ser till att du inte missar någonting i byggarbetsmiljöarbetet. 

Microsoft + BAMS = SANT

Migrering pågår... Under vintern 2019/2020 arbetar vi på en "enklare" migrering av våra verktyg och hela systemet för att kunna användas som en Microsoft-applikation (O365).  Detta innebär förutom att du ...
Fortsätt läsa...

Planera för en bättre byggarbetsmiljö

Följ upp ditt och andras arbete

Håll arbetsplatsen ständigt uppdaterad

Spara tid och känn dig trygg

Identifiera. Planera.

Kontrollera. Dokumentera.

Oavsett vad du behöver förbättra inom byggarbetsmiljöarbetet så finns det ett verktyg för varje behov.

Genom att untyttja kraften i BAMS så får du en unik kontroll på det du enligt lag behöver utföra och skapar förutsättningarna för en säkrare arbetsplats. 

 • Arbetsberedningar

  Skapa digitala arbetsberedningar och överblicka dessa i en kalender. Få påminnelser om att kontrollera de maskiner, material och resurser som du planerat för!

 • Riskhantering

  Unika frågeformulär baserade på AFS:ar hjälper projektörer, konstruktörer och byggherren att identifiera risker. Så fort du skapar en risk så behöver denna behandlas i kommande aktiviteter (ex. arbetsberedning, skyddsrond m.m).

 • Intyg/kompetenser

  De resurser (personer och maskiner) som du enligt lag (AFS:ar) behöver kontrollera kan enkelt laddas upp i systemet. Du får påminnelser om det krävs in dokument för kontroll.

 • Digital arbetsmiljöplan

  Skapa digitala arbetsmiljöplaner. Den information du skapar i systemet förs automatiskt in i din arbetsmiljöplan och du kan enkelt uppdatera och dela den med andra.

 • Kemikalier

  Hämta lagrad data från tidigare använda kemikalier i ett projekt. Digital kemikalieförteckning som är enkel att uppdatera och spara inför slutdokumentation.

 • Skyddsrond

  Skyddsronder skapas efter den information du har fört in i systemet. I din mobil eller surfplatta så kan du sedan gå igenom hela bygget och sedan föra vidare de åtgärder som krävs till rätt ansvarig person.

arbetsmiljöchecklista vid byggarbetsmiljösamordning

Allt börjar med riskhanteringen.

Med BAMS så får du ett ovärderligt verktyg för riskhantering där en ny risk (oavsett när den skapas) skickar ut information till övriga verktyg - för att du ska kunna planera för att ta hand om, planera och minimera eller helt ta bort risken.

Skapat av experter.

Vi är experter inom byggarbetsmiljösamordning och digitala processer. De digitala verktyg vi använder oss av har vi tagit fram för att ge både oss själva och våra kunder ett kvalitetssäkrat arbetssätt. Med andra ord, den kompetens och erfarenhet vi besitter har vi överfört till BAMS-systemet.

Anlita oss som konsulter i projekt eller för att införa våra system i din verksamhet.

Användarvänlig och kompetenshöjande.

All vår erfarenhet och kompetens, samlat i ett system som är skapat för att du ska lära dig mer - så enkelt som möjligt.

 • Utbildande

  BAMS är uppbyggd att vara utbildande ju mer du använder systemets alla verktyg. Alla de lagkrav och rutiner som annars finns på en personlig kompetensnivå är samlade i våra verktyg.

 • Uppdaterad

  I de flesta verktyg i BAMS så finns hänvisningar och länkar till regler, föreskrifter, informationstexter m.m. Vi håller dessa kontinuerligt uppdaterade efter senaste ändringarna.

 • Dynamisk

  Hjälptexter och förklaringar i samband med att du på automatisk väg ombeds att föra in mer information ger hela systemet en dynamik. En bra hjälp för den ovane som hela tiden lär sig mer och mer.

Förenkla och säkra upp byggarbetsmiljöarbetet du också

Att komma igång med BAMS är enkelt.

Allt från checklistor och arbetsmiljöplan till uppföljning och överlämning. Det har aldrig varit enklare och säkrare att efterleva kraven på arbetsmiljöarbete inom bygg- och anläggning. Oavsett om du är byggherre, projektör eller entreprenör så kommer du spara tid och huvudbry.