BAMS

KVALITETSSÄKRA BYGGARBETSMILJÖN

- FRÅN PLANERING TILL RIVNING

Gör det du ska,

i rätt tid.

BAMS är något så praktiskt som en applikation uppbyggd av flera olika verktyg. Dessa verktyg har alla sin plats i byggarbetsmiljöarbetet genom att ersätta den mängd dokument som annars skapas.

Applikationen säkrar upp att olika roller i ett projekt gör det de ska och i rätt tid.

På köpet så får du en bättre kontroll över så väl projekteringslösningar som byggprojektet under byggtiden. 

BAMS samlar hela processen kring byggarbetsmiljöarbetet - i en enda dynamisk plattform. All information och dokument lagras i en databas som följer med i ett projekt, från planering till bruksskede.

BAMS är uppbyggd som en web- eller mobil applikation där allt du gör skapar följdfrågor eller där resultatet per automatik hamnar på rätt ställe.

BAMS passar små, stora och komplexa projekt eftersom den anpassar sig efter den information du för in. 

BAMS samlar alla krav kopplade genom arbetsmiljölagen och föreskrifter och uppdateras per automatik till senast gällande ändringar eller information från exempelvis Arbetsmiljöverket.

riskidentifiering_byggarbetsmiljo_bams
bas-u byggarbetsmiljösamordning

Planering? Riskhantering?

Arbetsberedningar? Skyddsronder?

Oavsett vad du behöver förbättra inom byggarbetsmiljöarbetet så finns det ett verktyg för varje behov. Eller nyttja kraften i hela systemet.

DIGITAL ARBETSMILJÖPLAN

Med våra verktyg tar du fram en digital arbetsmiljöplan. Du säkrar arbetsmiljön i projektet och väljer själv nivå på hur du vill presentera den, beroende på vem som använder den. Och du slipper sida efter sida med word-mallar. Dessutom så är vår digitala arbetsmiljöplan kopplad mot andra aktiviteter inom det systematiska byggarbetsmiljöarbetet, utan att du behöver skapa och hålla reda på nya dokument.

Det har aldrig varit lättare att ta fram, kommunicera och göra förändringar i en arbetsmiljöplan än med BAMS.

RISKANALYS OCH ARBETSMILJÖCHECKLISTOR

Med BAMS så får du som BAS-P ett ovärderligt verktyg där du per e-post skickar ut färdiga arbetsmiljöchecklistor till alla som deltar i projekteringen. Checklistorna hålls kontinuerligt uppdaterade och är anpassade för respektive disciplin.

Checklistorna kan läsas i mobil, surfplatta eller dator och utvecklas vartefter man svarar på frågorna.

Exempel: om en konstruktör kryssar i JA på frågan om det krävs tillfälliga konstruktioner så dyker en följdfråga upp vilka tillfälliga konstruktioner som avses.

Vartefter riskerna under projektering tas fram så förs de per automatik över till nästa avsnitt som behandlar risköversikten, det vill säga de 13 särskilda risker samt unika tillägg till särskilda risker.

arbetsmiljöchecklista vid byggarbetsmiljösamordning

ENKEL ANPASSNING, ARBETSBEREDNINGAR OCH MER FÖR DIG SOM ÄR BAS-U

Med BAMS så får du som BAS-U ett betydligt enklare sätt att anpassa arbetsmiljöplanen efter rådande förhållanden. Några funktioner med BAMS för dig som är BAS-U är:

  • Enkelt lägga till nya risker
  • Färdigt underlag till arbetsberedningar
  • Kommunicera risker eller händelser på arbetsplatsen genom exempelvis SMS
  • Digital signering av arbetsmiljöinformation från besökare, byggarbetare m.m
  • Färdig plats för dokumentation med molnlagring
  • Och mycket mer...

STÄNDIGT UPPDATERAD, INFORMATIV OCH UTBILDANDE

I alla funktioner i BAMS så finns hänvisningar till bland annat arbetsmiljöföreskrifter, regler och informationstexter med mera. BAMS är kontinuerligt uppdaterad efter de senaste ändringarna och nyheterna.

BAMS är genom sin dynamiska uppbyggnad väldigt informativ. Det finns hjälptexter och förklaringar som hjälper dig att svara och föra in rätt information.

BAMS är uppbyggd att vara utbildande ju djupare i ett projekt eller en fråga man kommer. Vi erbjuder också digitala kurser på distans (online) för BAS-P/U som uppfyller arbetsmiljöverkets krav på utbildning.

Vi har en unik kundsupport där frågor kring BAMS och byggarbetsmiljösamordning svaras på av certifierade BAS-P/U. 

Förenkla och säkra upp byggarbetsmiljöarbetet du också

Att komma igång med BAMS är enkelt.

Allt från checklistor och arbetsmiljöplan till uppföljning och överlämning. Det har aldrig varit enklare och säkrare att efterleva kraven på arbetsmiljöarbete inom bygg- och anläggning. Oavsett om du är byggherre, projektör eller entreprenör så kommer du spara tid och huvudbry.

Vi erbjuder även marknadens mest prisvärda kurs och utbildning för BAS-P/U på distans.