Byggarbetsmiljöspecialisterna.

BAMS står för Byggarbetsmiljöspecialisterna.
Vilket är precis vad vi är.

Vi bygger om vår hemsida och gör plats för nya spännande arbetsområden. Under tiden kan du läsa kortfattat vad vi gör nedan. Kontakta oss på support@bams.se om du har några frågor.

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-P & BAS-U)

Vi arbetar som handläggare, specialister och experter inom byggarbetsmiljösamordning (BAS-P och BAS-U) efter kvalitetssäkrade arbetssätt och metoder.

Byggherreansvar och EHS-processer

Vi har erfarenhet från att arbeta som organisatoriskt stöd i frågor som gäller EHS och byggherrens ansvar. Från verksamheter med fast driftställe eller tillfälliga arbetsområden - ända upp till ledningsnivå.

Arbetsmiljökoordinator

Övergripande arbetsmiljösamordning med fokus på att samordna BAS-P och BAS-U. Som arbetsmiljökoordinator stöttar vi upp i projekt där både planering och projektering samt utförande sker parallellt.

Stöd till ISO 45001 certifiering

Vid certifiering till ISO 45001 så har vi kompetensen att lösa samtliga krav för en verksamhets struktur, dokumentation, utbildning av personer i ledande/styrande befattning m.m.

Utbildare och kursledare

Vi har i många år utbildat hundratals resurser inom BAS-P och BAS-U. Vi utbildar även inom KAM, BAM och projekteringsansvar (för projektörer) samt byggherreansvar.

Digital utveckling

Vi utvecklar digitala stödsystem inom arbetsmiljöområdet. Allt från dynamiska riskchecklistor med databasstöd till appar för att kvalitetssäkra hela BAS-processen från planering till utförande.

Arbetsmiljörevisioner

Vi har erfarenhet från revisionsarbete mot entreprenörer och leverantörer inom en mängd olika områden. Vi utför också revisioner på lednings- och organisationsnivå.

Upphandlings- och avtalsstöd

Vid avtal som behandlar byggherreansvar, fasta driftställen, BAS-arbeten eller andra EHS-frågor så krävs att man har ingående vetskap om vilka krav som kan göras gällande - eller hur man ska bemöta dessa. Vi har erfarenhet från båda sidor.