Levererar arbetsmiljökompetens, byggherreansvar, samordning och utbildar

Byggarbetsmiljöspecialisterna

Vilka är BAMS?

Vi är ett växande specialistkonsultbolag som utvecklar och ligger steget före i arbetsmiljöfrågor som gäller allt inom:

  • Operativ arbetsmiljö och byggarbetsmiljö (BAS-P/U)
  • Strategiskt byggarbetsmiljö och implementering av arbetssätt och metoder
  • Operativt och organisatoriskt byggherreansvar
  • Stöd, on-site safety och support i byggherre- och arbetsmiljöfrågor
  • Utbildar och föreläser inom byggarbetsmiljö, arbetsmiljö och byggherreansvarsfrågor

Våra tjänster

Roller och stödtjänster inom arbetsmiljö

Vi har gedigen erfarenhet med att hjälpa företag med att upprätta och hantera ändringar i ledningssystem, rutiner och mallar för arbetsmiljö, säkerhet, miljö och kvalitet.

Vår expertis vänder sig till företag som behöver allt från operativ on-site safety till att utreda och analysera sin verksamhet i samband med revisioner, nya avtal eller vid identifierade problem med arbetsmiljön (ex. hög andel incidenter).

Byggarbetsmiljöexpertis

Vi klär oss i roller som byggherrerepresentant, byggherrens ställföreträdare, EHS-manager eller backup-ansvar och utför det efter väl inarbetad systematik - eller anpassad efter ett företags utmaningar.

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta som konsulter inom byggarbetsmiljö (BAS-P/U) och våra konsulter är några av de mest erfarna och mest anlitade för stora och komplexa projekt där kraven på samordning är höga.

Utbildar och kompetenshöjer

Vi utbildar varje år hundratals nya BAS-P/U, byggherrar och projektörer inom byggarbetsmiljö med unika och (vid behov) skräddarsydda kurser. Många av dessa sker inom ramen för våra uppdrag/projekt.

Till skillnad från många andra utbildare så strävar vi efter att ge varje kursdeltagare praktiska verktyg och kunskap för att känna sig trygg i att utöva sin roll och ta sitt ansvar.

Våra specialister

Vi är otroligt stolta över våra medarbetare som tillsammans besitter en oerhört bred kompetens med lång erfarenhet på alla olika områden som rör arbetsmiljöfrågor.

sverige-175-395

Verksamhetsområde

BAMS största verkansområde är i dagsläget mellersta Sverige med största sätet i storstockholmsområdet med omnejd. Vi finns också i norra Sverige, i området runt Luleå. Under 2023 har vi utökat ytterligare och har aktiva projekt i bland annat Norrköping och Karlstad där vi ser fram emot att få sprida vår kunskap och erfarenhet i övriga Sverige framöver.

BAMS i siffror

Antal års erfarenhet

BAMS har genom åren skapat ett oerhört kompetent konsult-team. Samlat över hela BAMS har vi nu tillsammans långt över 150 års erfarenhet inom arbetsmiljö och säkerhet spritt över alla våra verksamhetsområden.

Projekt

BAMS jobbar hela tiden inom nya projekt och säkerställer kontinuerligt arbetsmiljön hos en rad olika kunder. Vi åtar oss stora som små utmaningar då alla projekt har sina utmaningar.

BAMS:are

Vi på BAMS jobbar tätt ihop i olika grupperingar men som ett helt team med tät kontakt. Detta för att dra nytta och lärdom av våra samlade erfarenheter och kunna utvecklas tillsammans. Allt för att säkerställa en bred kompetens i alla led. Teamet växer stadigt och 2024 är vi så här många medarbetare.

Våra kunder & samarbetspartners

SFA logo
Vattenfall-Logo-1900s
Ingram_micro_logo

Ta din arbetsmiljö till en ny nivå