Historien ger oss de lärdomar vi har. Nutiden ger oss de verktyg vi behöver.

BAMS är arenan där vi skapar framtiden.

Levererar samordning,arbetsmiljö, säkerhet och utbildar.

Byggarbetsmiljöspecialisterna

Vilka är BAMS?

Ett konsultbolag som utvecklar och ligger i steget före i systematik, metodik

gällande arbetsmiljö, utbildning, säkerhet, planering och projektering.  

 

Våra tjänster

Roller och stödtjänster inom arbetsmiljö

Vår expertis vänder sig till företag som behöver utreda och analysera sin verksamhet i samband med revisioner, nya avtal eller vid identifierade problem med arbetsmiljön (ex. hög andel incidenter).

Byggarbetsmiljö inom komplexa projekt

Vi har mångårig erfarenhet inom arbetsmiljö (BAS-P/U, arbetsmiljöriskspecialist, arbetsmiljöspecialist) och våra konsulter är några av de mest erfarna och mest anlitade för stora och komplexa projekt där kraven på samordning är höga.

Utbildningar och kompetenshöjning

Vi utbildar varje år hundratals nya BAS-P/U, byggherrar och projektörer inom byggarbetsmiljö med unika och (vid behov) skräddarsydda kurser.

Våra medarbetare

Vi är otroligt stolta över våra medarbetare som tillsammans besitter en oerhört bred kompetens med lång erfarenhet på alla olika områden som rör arbetsmiljöfrågor.

sverige-175-395

BAMS verkansområde

BAMS största verkansområde är i dagsläget mellersta Sverige med största sätet i storstockholmsområdet med omnejd. Vi finns också i norra Sverige, i området runt Luleå.

BAMS i siffror

Antal års erfarenhet

BAMS har genom åren skapat ett oerhört kompetent konsult-team. Samlat över hela BAMS har vi nu tillsammans över 80 år erfarenhet inom arbetsmiljö och säkerhet inom alla våra verksamma områden.

Projektstöd

BAMS jobbar hela tiden inom nya projekt och säkerställer kontinuerligt arbetsmiljön hos en rad olika kunder. Fram till och med våren 2023 har BAMS varit aktiva inom ett stort antal projekt.

BAMS-familjen

Vi på BAMS jobbar med tät kontakt kollegor i mellan. Detta för att dra nytta och lärdom av våra samlade erfarenheter och vi utbildar oss tillsammans för att säkerställa en bred kompetens i alla led. Teamet växer stadigt och 2023 är vi så här många medarbetare.

Våra kunder & samarbetspartners

SFA logo
Vattenfall-Logo-1900s
Ingram_micro_logo

Ta din arbetsmiljö till en ny nivå