Konsultuppdrag

Konsulter inom byggarbetsmiljösamordning

Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta som konsulter inom arbetsmiljö (BAS-P/U, arbetsmiljöriskspecialist, arbetsmiljöspecialist) och våra konsulter är några av de mest erfarna och mest anlitade för stora och komplexa projekt där kraven på samordning är höga.

Expertstöd inom HSSEQ
Vi har gedigen erfarenhet med att hjälpa företag med att upprätta och hantera ändringar i ledningssystem, rutiner och mallar för arbetsmiljö, säkerhet, miljö och kvalitet.

Vår expertis vänder sig till företag som behöver utreda och analysera sin verksamhet i samband med revisioner, nya avtal eller vid identifierade problem med arbetsmiljön (ex. hög andel incidenter).

On-site Safety

Vi jobbar med On-Site Safety och samordning inom komplexa verksamheter med pågående verksamhet, ofta i högriskområden så som energi- och värmeproduktion/-distribution, bergrums- och tunnelanläggningar, EX- och strålningsanläggningar m.m.

Benämningen på dessa roller är många men målbilden är alltid densamma: Vårt arbete ska leda till en säkrare och samordnad arbetsplats.

Utbildning och utveckling

Erfarna kursledare

Vi utbildar varje år hundratals nya BAS-P/U, byggherrar och projektörer inom byggarbetsmiljö baserat på våra insikter och erfarenheter. Till skillnad från många andra utbildare så strävar vi efter att ge varje kursdeltagare praktiska verktyg och kunskap för att känna sig trygg i att utöva sin roll och ta sitt ansvar.

Skräddarsydda och praktiska utbildningar

Som kursledare erbjuder vi grundläggande kurser inom BAS- och arbetsmiljö så väl som specialanpassade utbildningar kring entreprenadsäkerhet, anläggningssäkerhet, fallskydd och specifika tekniska eller organisatoriska åtgärder.

De som använder våra applikationer eller går en utbildning genom oss hittar länkar och förklaringar inne i alla program -  vilket ger en kort startsträcka för den som är ovan vid ex. byggarbetsmiljöarbetet.

Våra kurser genomförs som helt lärarledda, digitala eller en kombination av de båda. Vårt digitala kursutbud finns samlat under vårt varumärke Safety First Academy