KRAV PÅ BAS-P OCH BAS-U

Krav för den som tänker arbeta som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P eller BAS-U, beskrivs i Arbetsmiljölagen behöva inneha rätt kompetens, utbildning och erfarenhet.

Men vad innebär dessa krav i praktiken?

Arbetsmiljöverket har bland annat lämnat svar på frågan, något som kan sammanfattas genom följande:

 • Utbildningskrav för BAS-P och BAS-U ska motsvara 48 timmars utbildningstid
 • Kompetens avser grundläggande kunskaper i en mängd olika roller inom bygg- och anläggning
 • Erfarenhet kan variera stort från att ha kännedom om enstaka processer inom bygg- och anläggning till helhetsbilden från lång erfarenhet eller specialistkompetens

Mer detaljerat uttrycker sig Arbetsmiljöverket inte. Därför utvecklar vi här tankegångarna kring vad dessa krav skulle kunna innebära.

Som alltid är det bäst att vara på den säkra sidan och skaffa dokumenterad kunskap, exempelvis genom grundkurs för BAS-P/U men även fortsättningskurser eller studier för den som känner sig osäker eller vill arbeta mer med BAS i framtiden.

UTBILDNINGSKRAV

Det främsta kravet på utbildning inom BAS får man genom att åtminstone genomgå en grundutbildning som behandlar byggarbetsmiljösamordning och dess olika roller och ansvar.

Sedan finns det även andra utbildningar man kan tillgodogöra sig och som behandlar ämnet. Exempel på dessa är:

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
 • Bättre Arbetsmiljö (BAM)
 • Heta Arbeten
 • Hjälp på väg
 • Första hjälpen och HLR
 • Brandskydd och brandberedskap
 • Lift- och ställningsutbildningar

Viktigt att tänka på är att utbildningstid inte avser hur många dagar du har gått en kurs!

Det arbete som du gör (i samverkan med exempelvis en BAS-P i ett projekt) eller där du läser en arbetsmiljöplan eller sitter i möte med en BAS-U är också att se som utbildande. 

För den som känner sig osäker så är det bästa tipset att gå igenom kursmaterial och läsa på egen hand varvat med praktiskt arbete med byggarbetsmiljö (under projektering eller förberedande arbeten inför att något ska byggas).

KOMPETENSKRAV

Kompetenskravet är väldigt varierande och kan sträcka sig från en mängd olika bakgrunder. Det du har arbetat med eller utbildat dig men även hur länge du har arbetat inom bygg- och anläggning avgör.

Exempel på när kompetenskravet anses vara uppfyllt:

 • Högskole- eller universitetsutbildning inom bygg- och anläggning eller närliggande teknikområde
 • Platschef eller arbetsledare för bygg- och anläggning
 • Flertalet utbildningar/kurser inom bygg- och anläggning varvat med lång erfarenhet
 • Arbete som skyddsombud eller liknande tjänst inom personal- eller arbetarskydd

ERFARENHETSKRAV

Erfarenhetskravet är det som är svårast att överblicka och sätta en siffra på.

Det kan anses vara svårt att hävda erfarenhet om du exempelvis kommer direkt från högskola eller universitet. Däremot så brukar det inte ta lång tid att bygga tillräcklig insikt eller erfarenhet. Ett eller två genomförda projekt bör anses vara tillräckligt.

För en arbetsledare så kan det ta längre tid att överblicka hela processen för att få en bra insyn i byggarbetsmiljöarbetet. Det skiljer sig från person till person men åtminstone 1 års erfarenhet kan vara ett bra riktmärke.

RÄTT PERSON AVGÖR I SLUTÄNDAN

Eftersom vi alla kommer från olika bakgrund med olika utbildningsnivåer, erfarenhet och genomförda kurser med mera så är det i slutändan en sak som avgör om man är lämplig att arbeta som BAS-P eller BAS-U.

Man ska ha ett intresse eller ett mål att arbeta för andras hälsa och säkerhet.

Först då kan du med gott samvete göra ett bra arbete som BAS-P eller BAS-U och även inspirera och driva andra till att göra samma sak i ett projekt.