Utbildningskrav BAS-P och BAS-U

KRAV PÅ BAS-P OCH BAS-U Krav för den som tänker arbeta som byggarbetsmiljösamordnare, BAS-P eller BAS-U, beskrivs i Arbetsmiljölagen behöva inneha rätt kompetens, utbildning och erfarenhet. Men vad innebär dessa krav i praktiken? Arbetsmiljöverket har bland annat lämnat svar på frågan, något som kan sammanfattas genom följande: Utbildningskrav för BAS-P och BAS-U ska motsvara 48…

Read More